menu
wyszukaj
zamknij
Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady działania oraz zasady rezerwacji i zakupu imprez turystycznych w Portalu internetowym sun-travel.com.pl Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

1 Informacje podstawowe

1.1. Serwis sun-travel.com.pl umożliwia zapoznawanie z ofertami imprez turystycznych podmiotów zajmujących się sprzedażą usług turystycznych (zwanych dalej "Organizatorami") poprzez wyszukiwarkę MerlinX a w szczególności:

a) ustalani wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych,
b) przyjmowanie zapytań o rezerwację imprezy turystycznej,
c) dokonywanie rezerwacji wstępnej imprezy turystycznej, biletu lotniczego, hotelu.
1.2. Założenie rezerwacji wstępnej może nastąpić również telefonicznie pod numerem 42 630 03 04.
1.3. Informacje, materiały lub ceny prezentowane na stronie sun-travel.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1 Korzystając z Portalu akceptują Państwo określone warunki w niniejszym Regulaminie oraz ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.
2.2 Korzystanie z Portalu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeżeli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, znaczy to, że posiadają Państwo pełnomocnictwo ważne w świetle prawa. Za działanie bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.
2.3 Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem cudzego nazwiska lub fałszywego nazwiska niedopuszczalne jest bez ważnego pełnomocnictwa i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
2.4 sun-travel.com.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez żadnych wad, przerw, usterek, jak również, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych na Portalu informacji. sun-travel.com.pl nie gwarantuje także poprawnego działania z Systemem Rezerwacji Internetowej Merlin.x,
2.5 Dokonanie rezerwacji, zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
2.6 Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W takim przypadku dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną nie podlega zwrotowi.
2.7 W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport z odpowiednio dłuższym okresem ważności, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Państwo będą podróżować.

3 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się przez:

3.1 Internet

a) Korzystając z wyszukiwarki należy określić parametry szukanej imprezy turystycznej. Zaznaczenie pola wyboru "więcej opcji" pozwoli na wyszukanie bardziej sprecyzowanej oferty wycieczek.
b) Po wyświetleniu się listy porównawczej z wycieczkami, spełniającymi wcześniej wybrane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z interesujących pozycji prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.
c) Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wybranej wycieczki, jej dostępnością i ceną oraz po potwierdzeniu przez system dostępności miejsc przechodzą Państwo do formularza rezerwacji. Do formularza należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe płatnika oraz wszystkich uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona Państwa oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a wstępną rezerwacją.
d) Po wprowadzeniu danych w dolnej części Formularza prosimy o potwierdzenie, że zapoznali się Państwo i akceptują:
- Warunki Uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu,
- zapisy niniejszego Regulaminu,
- jak również zobowiązują się Państwo do podpisania otrzymanych dokumentów rezerwacyjnych, zawierających m.in. umowę-zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej i odesłania ich faxem na numer: 42 630 03 55 lub po zeskanowaniu na adres e-mailowy rezerwacje@sun-travel.com.pl
e) W kolejnym kroku przechodzą Państwo do dalszej rezerwacji wybierając przycisk "rezerwuj"
Wybierając przycisk "REZERWUJ" dokonujecie Państwo wstępnej rezerwacji, która nie daje jeszcze gwarancji wyjazdu i nie obliguje Państwa do dokonania zapłaty na tym etapie.
Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki Doradca Turystyczny sun-travel.com.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem na jeden z możliwych sposobów (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie).
Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłana zostanie do Państwa (na podany adres e-mail lub numer faksu) wypełniona umowa-zgłoszenia oraz Warunki Uczestnictwa danego Organizatora.
Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków wyjazdu imprezy turystycznej dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazany numer rachunku bankowego.
Wpłaty można dokonać przelewem bankowym lub osobiście gotówką w siedzibie sun-travel.com.pl
f) Przesłanie do sun-travel.com.pl potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i zawarciem ostatecznej umowy-uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Prosimy o uważne przestrzeganie ustalonych z Doradcą Turystycznym sun-travel.com.pl terminów płatności - gwarantuje to Państwu utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

3.2 Centrum Rezerwacji Telefonicznej sun-travel.com.pl pod numerem 32 755 91 88

a) Po uzyskaniu połączenia z Doradcą Turystycznym sun-travel.com.pl podajecie Państwo ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.
b) Doradca Turystyczny sun-travel.com.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.
c) Po potwierdzeniu chęci zakupu wybranej wycieczki przesłana zostanie do Państwa (na podany adres e-mail lub numer faksu) wypełniona umowa-zgłoszenie oraz Warunki Uczestnictwa danego Organizatora wycieczki. Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków wyjazdu dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym lub osobiście w dziale obsługi klienta.
d) Przesłanie do sun-travel.com.pl e-mailem na adres bp@sun-travel.com.pl lub faxem na numer 32 755 91 88 czytelnie i dokładnie podpisanej umowy-zgłoszenia oraz potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i zawarciem ostatecznej umowy-uczestnictwa w imprezie turystycznej. Prosimy o uważne o przestrzeganie ustalonych z Doradcą Turystycznym sun-travel.com.pl terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.


4 Cena imprezy turystycznej

4.1 Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie tej imprezy zgodnie z regulaminem danego Organizatora, a w szczególności:
a.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
b.) opłatę za zakwaterowanie,
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,
d.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych (zgodnie z ofertą danego Organizatora)
e.) podatki,
f. ) inne zgodne z opisem wycieczki.
4.2 Organizator wycieczki ma prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Portal sun-travel.com.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian, czy też wycofanie oferty przez danego Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
4.3 Z uwagi na fakt, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec pewnym niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.
4.4 Każdy z Organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub wycofania oferty wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.
4.5 Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez sun-travel.com.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez sun-travel.com.pl ostatecznego i pełnego potwierdzenia Państwa rezerwacji od danego Organizatora imprezy turystycznej.
4.6 sun-travel.com.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym sun-travel.com.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

5 Formy płatności

Przelew

5.1 Płatność przelewem jest dopuszczalna zawsze, o ile nie wyklucza tego regulamin Organizatora. Przelewu należy dokonywać na konto:

Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL 44-200 Rybnik, Pl. Kopernika 3

Bank zachodni WBK - 32 1090 2590 0000 0001 2974 9337
Bank BPH - 12 1060 0076 0000 3260 0070 6251
PKO Bank Polski - 66 1020 2472 0000 6502 0446 9888
ING Bank Śląski - 30 1050 1344 1000 0092 0716 3511
Bank Pekao - 94 1240 4357 1111 0010 4879 4995

Aby bezbłędnie przyporządkować wpłatę do Państwa rezerwacji tytuł wpłaty musi zawierać nr Państwa rezerwacji oraz nazwiska uczestników imprezy.

5.2 Przelewu za zarezerwowaną imprezę należy dokonać w pierwszym możliwym terminie po potwierdzeniu przez sun-travel.com.pl prawidłowości ceny i rezerwacji.
5.3 Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres rezerwacje@sun-travel.com.pl lub faxem pod numer: +48 42 630 03 55, z uwidocznionym numerem rezerwacji oraz nazwiskiem uczestników imprezy.

6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

6.1 Dokumenty podróżne za zakupioną imprezę turystyczną zostaną dostarczone Państwu drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail.
6.2 O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Doradcę Turystycznego sun-travel.com.pl
6.3 W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysłane pod wskazany przez Państwa pełny adres pocztowy lub pozostać do odbioru w biurze sun-travel.com.pl w odpowiednio wcześniejszym terminie. Dokumenty podróżne nie mogą być dostarczone na adres skrytki pocztowej.

7 Zmiana rezerwacji

7.1 Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora danej imprezy.
7.2 Dokonując zmian powinni Państwo być świadomi i liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora danej imprezy turystycznej.
7.3 Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail bp@sun-travel.com.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Sun Travel pod numerem tel: 32 755 91 88
7.3 Doradca Turystyczny sun-travel.com.pl dokona wszelkich możliwych zmian według Państwa życzeń i przekaże niezbędne informacje.

8 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

8.1 Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest wyłącznie na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora imprezy.
8.2 Dokonując anulacji dokonanej rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.
8.3 Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest wyłącznie poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail bp@sun-travel.com.pl albo telefonicznie pod numerem 32 755 91 88.
8.4 Doradca Turystyczny sun-travel.com.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa imprezy turystycznej, wyjaśni również, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną Państwu zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki i przekaże niezbędne informacje.
a.) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić sun-travel.com.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych zarezerwowanej wcześniej wycieczki
b.) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani przez Doradców Turystyki, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.


9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

9.1 Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa danego Organizatora imprezy turystycznej.
9.2 sun-travel.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora danej imprezy turystycznej.
9.3 Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora danej wycieczki, przesyłane będą przez sun-travel.com.pl wyłącznie pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

10 Obsługa po sprzedażowa

10.1 W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Doradcami Turystyki sun-travel.com.pl i uzyskać odpowiedzi na temat zarezerwowanej imprezy turystycznej, jej statusu, ewentualnych zmian lub dodatkowych informacji jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące wyjazdu.
10.2 Minimum 24 godziny przed wylotem będzie się z Państwem kontaktował Doradca Turystyki sun-travel.com.pl, aby potwierdzić godziny wylotu/wyjazdu.
10.3 sun-travel.com.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od danego Organizatora wycieczki.

11 Postępowanie reklamacyjne

11.1 W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora danej wycieczki turystycznej mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora zakupionej w sun-travel.com.pl wycieczki turystycznej.
11.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora danej wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
11.3 Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez sun-travel.com.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Sun Travel mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.
11.4 Reklamacje związane z jakością obsługi przez sun-travel.com.pl należy składać na adres Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL 44-200 Rybnik, Pl. Kopernika 3 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy bp@sun-travel.com.pl Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
11.5 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), dokładny opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie będą zawierały wskazanych danych nie zostaną rozpatrzone.

12 Ochrona danych osobowych w Tanie-Podrozowanie.net

12.1 Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu sun-travel.com.pl jest Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL 44-200 Rybnik, Pl. Kopernika 3.
12.2 Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
12.2 Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, czyli świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika.
12.3 Wysyłając Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych jak również w celu świadczenia przez Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL usług marketingowych polegających na promowaniu usług Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL.
12.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.6 Dane osobowe Użytkowników podlegają przewidzianej prawem ochronie i nie są ujawniane innym osobom.
12.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania, jak również do żądania ich usunięcia.

13 Postanowienia końcowe

13.1 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sun-travel.com.pl rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL.
13.3 Tomasz Mańka Biuro Podróży SUN TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez sun-travel.com.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od sun-travel.com.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, hoteli, itp.
13.4 Korzystając z usług świadczonych przez sun-travel.com.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
001TUI.jpg AGAT.gif ALMA.gif ALPE.gif ARIN.gif ATLP.gif ATLS.gif BUKS.gif BVAC.gif BVBE.gif BVCC.gif BVES.gif BVEX.gif BVOR.gif BVPR.gif BVSK.gif BVWY.gif DAMP.gif DELT.gif DERW.gif DLPW.gif ECCO.gif ECTR.gif EPTR.gif EU90.gif EXIM.gif FNCB.gif FSUN.gif GREC.gif HIT.gif ISLA.gif ITAG.gif ITAK.gif ITAN.gif JAWR.gif JNNW.gif KARP.gif LEKR.gif LUDO.gif MADA.gif MEDE.gif MILE.gif NPL.gif OAS.gif OKTU.gif OLIM.gif OREX.gif ORKA.gif ORLA.gif PANO.gif PKOM.gif RDLF.gif RETM.gif RNBW.gif SAAC.gif SAGL.gif SAJU.gif SALF.gif SALI.gif SANW.gif SASU.gif SATF.gif SAVI.gif SAWS.gif SAZU.gif SNDB.gif SNOW.gif SOPL.gif SPCT.gif SRSU.gif SYAB.gif SYAC.gif SYAD.gif SYAT.gif SYBP.gif SYBU.gif SYGR.gif SYIN.gif SYKM.gif SYLO.gif SYMF.gif SYPR.gif SYQT.gif SYRG.gif SYSO.gif SYSP.gif SYTP.gif SYVT.gif SZAR.gif TRAD.gif VALT.gif VANT.gif VART.gif VBAR.gif VBFC.gif VBON.gif VCAM.gif VCOL.gif VEKO.gif VFRA.gif VGAM.gif VGLN.gif VGNF.gif VHEL.gif VHOR.gif VITN.gif VITX.gif VIVA.gif VIWT.gif VKWB.gif VLIN.gif VLOO.gif VMAR.gif VMAT.gif VMCH.gif VMKA.gif VNET.gif VOTI.gif VPEF.gif VPLU.gif VREG.gif VSEJ.gif VSJE.gif VSKI.gif VSLV.gif VSOL.gif VSPP.gif VSUM.gif VTES.gif VTRV.gif VWIL.gif VWTS.gif VXEM.gif.jpg VYOB.gif WECR.gif WEZY.gif
cookies
Ta strona używa ciasteczek
Ta strona używa ciasteczek , dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
OK, ROZUMIEM